Anslagstavla Lidköpings kommun

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och anslagsbevis om protokolls justering. Anslagstavlan ersätter den fysiska tavlan i Stadshuset från den 1 januari 2018.

Här hittar du kallelser och protokoll Länk till annan webbplats.

Vill du överklaga ett beslut?

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera träffarna genom att skriva i rutan nedan.

 1. Kommunstyrelsen 2023-01-18 § 1
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer§1
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareLinda Mattila
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Omedelbar justering § 1

 2. Välfärdsnämndens arbetsutskott 2023-01-19
  Information om tillkännagivandet
  InstansVäfärdsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer13-21
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareHelena Lans
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Bygglov LIMBN-2022-2115, Kartåsen 1:1, Nybyggnad av ostagat torn (48 meter) och teknikbod. (Lidåker)
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareAnders Hansson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Miljö- och byggnadsnämnden informerar

  Bygglov

  En ansökan har kommit in för åtgärd utanför detaljplanelagt område. Berörda sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden. Handlingarna finns på Stadshuset, Skaragatan 8.

  Synpunkter lämnas skriftligen senast den 14:e februari 2023 till Lidköpings kommun, Sektor samhälle, 511 88 Lidköping eller till bygglov@lidkoping.se. Märk med diarienummer LIMBN-2022-2115. De personuppgifter du lämnar hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

  Lidåker vid vattentornet: Kartåsen 1:1, nybyggnad av ostagat torn (48 meter) och teknikbod.”

 4. Kommunstyrelsen 2023-01-18 §§ 2-6
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer§§ 2-6
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareLinda Mattila
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  §§ 2-6

 5. Fritids- och föreningsnämnden 2023-01-12
  Information om tillkännagivandet
  InstansFritids- och föreningsnämnden
  Paragrafer§§ 1-11
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareSofie Klintefelt
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Ändring av detaljplaner för Skaven-Nore fritidshusområde, Kållandsö, Lidköpings kommun. Underrättelse om granskningsutlåtande.
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  Nedladdningsbart protokollSkaven-Nore Underrättelse om granskningsutlåtande.pdf Pdf, 132.3 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Fyll i text eller ta bort denna rad

 7. Bildningsnämnden 2023-01-17
  Information om tillkännagivandet
  InstansBildningsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-26
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 1-16
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareLinda Mattila
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  §§ 1-16

Överförmyndare Västra Skaraborg telefontider


Du når oss på våra telefontider: tisdagar 9-12, torsdagar 13-15.

Ring Kontaktcenter för att boka besök på 0510-77 00 00.

Överförmyndarnämnden i Lidköping ingår i organisationen Överförmyndare Västra Skaraborg tillsammans med överförmyndaren i Essunga, Grästorp, Götene, Skara och Vara.

Att överklaga ett beslut

Tillkännagivanden är publicerade på anslagstavlan i tre veckor. Under denna tid har du som kommunmedlem rätt att få lagligheten av besluten prövade genom att överklaga till Förvaltningsrätten (laglighetsprövning).

Ett beslut överklagas skriftligt. I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som du stöder ditt överklagande på. Överklagandet ska ges in till Förvaltningsrätten i Jönköping, Box 2201, 550 02 Jönköping.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det anslås, det vill säga inom den tid tillkännagivandet är publicerat på anslagstavlan.

Förvaltningsrätten ska upphäva ett överklagat beslut om:

 1. Det inte har tillkommit i laga ordning
 2. Beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen
 3. Det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 4. Beslutet strider mot lag eller annan författning