Anslagstavla Lidköpings kommun

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och anslagsbevis om protokolls justering. Anslagstavlan ersätter den fysiska tavlan i Stadshuset från den 1 januari 2018.

Här hittar du kallelser och protokolllänk till annan webbplats

Vill du överklaga ett beslut?

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera träffarna genom att skriva i rutan nedan.

 1. Kommunfullmäktige 2021-02-22
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaStadshuset Skaragatan 8
  Ansvarig för kungörelsenMarcus Johansson
  DokumentTillkännagivande KF 210222.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Servicenämnden 2021-02-02
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansServicenämnden
  Paragrafer1-25
  Förvaringsplats för protokolletService närarkiv
  SekreterareMarie Martinsson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Fyll i text eller ta bort denna rad

 3. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansVård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 8-11 (inkl sekretessprotokoll § 3)
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareNämnd- och utredningssekreterare Elin Edgren
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Kultur- och fritidsnämnd 2021-02-04
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKultur- och fritidsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Socialnämndens arbetsutskott 2021-02-18
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 6-8 (inkl sekretessprotokoll §§ 7-18)
  Förvaringsplats för protokolletSocial Välfärd, Fiskaregatan 4C.
  SekreterareNämnd- och utredningssekreterare Elin Edgren
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Direktionen Göliska IT 2021-02-12
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansGöliska IT
  Förvaringsplats för protokolletGöliska IT, Fiskaregatan 4 Lidköping
  SekreterareJohan Stenberg
  Nedladdningsbart protokollJusterat Sammanträdesprotokoll Direktionen Göliska IT 20210212.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Kommunstyrelsen 2021-02-22
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer§§ 30-32
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareLinda Mattila
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2021-02-16
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§§17-38
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareAnn-Charlott Ahlm
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 2021-02-18
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansUtbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 10. Rådet forum för social hållbarhet 2021-02-11
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansRådet forum för social hållbarhet
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareMarcus Johansson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 11. Ändring av detaljplan för Majåker, etapp IV (kvarteret Krusmyntan m.fl.)
  • Underrättelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsbyggnadsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  Nedladdningsbart protokollUnderrättelse DP kv Krusmyntan.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Rubricerad detaljplan, upprättad i november 2020, finns utställd för granskning fr.o.m. 25 februari t.o.m. 14 mars 2021. Ändringen av detaljplan nummer 7021, Majåker etapp IV (Båsvägen, Lidköping) syftar till att förändra planbestämmelserna inom kvarteret Krusmyntan till att möjliggöra en större byggrätt och att säkerställa att karaktären av befintlig bebyggelse och närmiljö behålls. Ändringen av detaljplan förändras inte för planområdets övriga kvarter. Sedan samrådet har några förtydliganden gjorts i planbeskrivningen vilket framgår under rubriken ”Justeringar av planhandlingar efter samråd” i planbeskrivningen.

  Granskningslokal
  Stadshuset, Skaragatan 8. Öppettider: måndag-torsdag 7:30-17:30, fredag 7:30-16:00. Förslaget finns även tillgängligt på kommunens webbplats: www.lidkoping.se, Bygga, bo och miljö/ Boende, bostäder och tomter/ Samhällsbyggnad och detaljplanering/ Detaljplanearbete - pågående.

  Upplysningar lämnas av Henrik Olsson på tfn: 0510-77 16 91,
  e-post: henrik.olsson@lidkoping.se
  Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 LIDKÖPING vid Vänern.
  Besöksadress: Skaragatan 8, tfn: 0510-77 00 00.

  Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa skriftligen till Samhällsbyggnadsnämnden, Lidköpings kommun, 531 88 LIDKÖPING vid Vänern eller samhallsbyggnad@lidkoping.se, senast den 14 mars 2021.

  Den som inte senast under granskningstiden framfört sina synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

 12. Samordningsförbundet Skaraborg 2020-11-24
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamordningsförbundet Västra Skaraborg
  Förvaringsplats för protokolletSamordningsförbundet Västra Skaraborg, Malmgatan 36, Skara
  SekreterareAmanda Hermansson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 13. Samrodningsförbundet Skaraborg 2020-12-17
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamordningsförbundet Skaraborg
  Förvaringsplats för protokolletSamordningsförbundet Västra Skaraborg, Malmgatan 36, Skara
  SekreterareAmanda Hermansson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 14. Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2021-02-23
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och skolnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 29-42
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareSofie Klintefelt
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 15. Vård- och omsorgsnämnden 2021-03-02
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansVård- och omsorgsnämnden
  Paragrafer§§ 9-15
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareNämnd- och utredningssekreterare Elin Edgren
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 16. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-02-24
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansVård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§ 12
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareNämnd- och utredningssekreterare Elin Edgren
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 17. Servicenämnden 2021-03-02 § 28
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansServicenämnden
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 18. Kommunfullmäktige 2021-02-22
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareMarcus Johansson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 19. Detaljplan för del av Råda 4:10 m.fl,
  • Underrättelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsbyggnadsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  Nedladdningsbart protokollUnderrättelse dp Råda 4.10.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Rubricerad detaljplan, upprättad i augusti 2020, finns utställd för granskning fr.o.m. 4 mars t.o.m. 21 mars 2021.


  Detaljplanen syftar till att förtäta del av fastigheten Råda 4:10 med flera med cirka 75 bostadslägenheter anpassade efter platsens förutsättningar.Bostäderna är tänkt som så kallade seniorbostäder. Sedan samrådet har några tillägg och förtydliganden gjorts i planbeskrivningen vilket framgår under rubriken ”Ändringar efter samrådet” i planbeskrivningen.

  Granskningslokal
  Stadshuset, Skaragatan 8.
  Öppettider: måndag-torsdag 7:30-17:30, fredag 7:30-16:00.


  Förslaget finns även tillgängligt på kommunens webbplats:
  www.lidkoping.se, Bygga, bo och miljö/ Boende, bostäder och tomter/Samhällsbyggnad och detaljplanering/ Detaljplanearbete - pågående.


  Upplysningar lämnas av Henrik Olsson på tfn: 0510-77 16 91,
  e-post: henrik.olsson@lidkoping.se


  Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 LIDKÖPING vid Vänern. Besöksadress: Skaragatan 8, tfn: 0510-77 00 00.


  Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa skriftligen till Samhällsbyggnadsnämnden, Lidköpings kommun, 531 88 LIDKÖPING vid Vänern eller samhallsbyggnad@lidkoping.se, senast den 21 mars 2021.


  Den som inte senast under granskningstiden framfört sina synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

 20. Socialnämnden 2021-03-04
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnden
  Paragrafer§§ 10-16 (sekretessprotokoll § 10)
  Förvaringsplats för protokolletSocial Välfärd, Fiskaregatan 4C.
  SekreterareNämnd- och utredningssekreterare Elin Edgren
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-24
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 20-48
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareLinda Mattila
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 22. Socialnämndens arbetsutskott 2021-03-04
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens arbetsutskott
  ParagraferSekretessprotokoll § 19
  Förvaringsplats för protokolletSocial Välfärd, Fiskaregatan 4C.
  SekreterareNämnd- och utredningssekreterare Elin Edgren
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 23. Miljö- och byggnämnden 2021-03-04, § 37
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnämnden
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 24. Samhällsbyggnadsnämnden 2021-03-02
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsbyggnadsnämnden
  Paragrafer§§19-22, §§24-41
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareAnn-Charlott Ahlm
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

Överförmyndare Västra Skaraborg telefontider

Du når oss på våra telefontider: tisdagar 9-12, torsdagar 13-15. Ring Kontaktcenter för att boka besök på 0510-77 00 00.

Överförmyndarnämnden i Lidköping ingår i organisationen Överförmyndare Västra Skaraborg tillsammans med överförmyndaren i Essunga, Grästorp, Götene, Skara och Vara.

Att överklaga ett beslut

Tillkännagivanden är publicerade på anslagstavlan i tre veckor. Under denna tid har du som kommunmedlem rätt att få lagligheten av besluten prövade genom att överklaga till Förvaltningsrätten (laglighetsprövning).

Ett beslut överklagas skriftligt. I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som du stöder ditt överklagande på. Överklagandet ska ges in till Förvaltningsrätten i Jönköping, Box 2201, 550 02 Jönköping.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det anslås, det vill säga inom den tid tillkännagivandet är publicerat på anslagstavlan.

Förvaltningsrätten ska upphäva ett överklagat beslut om:

 1. Det inte har tillkommit i laga ordning
 2. Beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen
 3. Det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 4. Beslutet strider mot lag eller annan författning