Anslagstavla Lidköpings kommun

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och anslagsbevis om protokolls justering. Anslagstavlan ersätter den fysiska tavlan i Stadshuset från den 1 januari 2018.

Här hittar du kallelser och protokolllänk till annan webbplats

Vill du överklaga ett beslut?

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera träffarna genom att skriva i rutan nedan.

 1. Barn- och skolnämndens arbetsutskott
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och skolnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 58-75
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareSofie Klintefelt
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Vård- och omsorgsnämnden 2021-04-20
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansVård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 23-26
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareNämnd- och utredningssekreterare Elin Edgren
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2021-04-20
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§60-72
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareAnn-Charlott Ahlm
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-28 § 72
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer§ 72
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareLinda Mattila
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Omedelbar justering § 72

 5. Servicenämndens arbetsutskott 2021-04-20
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansServicenämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareMarie Martinsson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Hållbarhetsutskottet 2021-04-15
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansHållbarhetsutskottet
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareMarcus Johansson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Överförmyndarnämnden 2021-05-03
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansÖverförmyndarnämnd
  Paragrafer§§ 12-15
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareNämnd- och utredningssekreterare Elin Edgren
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Kommunfullmäktige 2021-04-26
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareMarcus Johansson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Detaljplan för Filsbäck 2:135
  • Meddelande
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsbyggnadsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareB-G Nilsson
  Nedladdningsbart protokollMeddelande och protok.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Meddelande om antagen detaljplan

 10. Valnämnden 2021-05-03
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansValnämnd
  Paragrafer§§ 1-3
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareLinda Mattila
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 11. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-28
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 73-93
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareLinda Mattila
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 12. SAN 2021-05-06
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnden
  Paragrafer§§ 30-40 (sekretessprotokoll § 14)
  Förvaringsplats för protokolletSocial Välfärd, Fiskaregatan 4C.
  SekreterareNämnd- och utredningssekreterare Elin Edgren
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 13. Miljö- och byggnämnden 2021-05-06
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnämnden
  Paragrafer§§ 81, 85 och 86
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareBritt Ajnemark
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Direktjustering av §§ 81, 85 och 86

 14. Kultur- och fritidsnämnden Delår 1
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKultur- och fritidsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 15. Teknisk servicenämnd 2021-05-06 § 58
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansTeknisk servicenämnd
  Paragrafer§ 58
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 16. Samordningsförbundet Skaraborg 2021-04-13
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamordningsförbundet Skaraborg
  Förvaringsplats för protokolletSt:Sigfridsgatan 8, Skövde
  SekreterareAmanda Hermansson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 17. Barn- och skolnämnden 2021-05-06
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och skolnämnden
  Paragrafer§§ 52-66
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareSofie Klintefelt
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 18. Vård- och omsorgsnämnden 2021-05-04
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansVård- och omsorgsnämnden
  Paragrafer§§ 30-37
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareNämnd- och utredningssekreterare Elin Edgren
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 19. Räddningsnämnden 2021-05-06
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansRäddningsnämnden
  Paragrafer§§20-28
  Förvaringsplats för protokolletBrandstationen, Tornväktargatan 2, Lidköping
  SekreterareAnn-Charlott Ahlm
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 20. Samhällsbyggnadsnämnden 2021-05-04
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsbyggnadsnämnden
  Paragrafer§§68-83
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareAnn-Charlott Ahlm
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 21. Utbildnings- och arbetmarknadsnämnden 2021-05-06
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansUtbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-12
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer§94
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareMarcus Johansson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 23. Miljö- och byggnämnden 2021-05-06
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnämnden
  Paragrafer§§ 78-114 (direktjusterade §§ 81, 85-86)
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareAmanda Apelberg
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

Överförmyndare Västra Skaraborg telefontider

Du når oss på våra telefontider: tisdagar 9-12, torsdagar 13-15. Ring Kontaktcenter för att boka besök på 0510-77 00 00.

Överförmyndarnämnden i Lidköping ingår i organisationen Överförmyndare Västra Skaraborg tillsammans med överförmyndaren i Essunga, Grästorp, Götene, Skara och Vara.

Att överklaga ett beslut

Tillkännagivanden är publicerade på anslagstavlan i tre veckor. Under denna tid har du som kommunmedlem rätt att få lagligheten av besluten prövade genom att överklaga till Förvaltningsrätten (laglighetsprövning).

Ett beslut överklagas skriftligt. I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som du stöder ditt överklagande på. Överklagandet ska ges in till Förvaltningsrätten i Jönköping, Box 2201, 550 02 Jönköping.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det anslås, det vill säga inom den tid tillkännagivandet är publicerat på anslagstavlan.

Förvaltningsrätten ska upphäva ett överklagat beslut om:

 1. Det inte har tillkommit i laga ordning
 2. Beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen
 3. Det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 4. Beslutet strider mot lag eller annan författning