Anslagstavla Lidköpings kommun

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och anslagsbevis om protokolls justering. Anslagstavlan ersätter den fysiska tavlan i Stadshuset från den 1 januari 2018.

Här hittar du kallelser och protokoll Länk till annan webbplats.

Vill du överklaga ett beslut?

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera träffarna genom att skriva i rutan nedan.

 1. Teknisk servicenämnd 2021-09-28
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansTeknisk servicenämnd
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Socialnämndens arbetsutskott
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§ 26
  Förvaringsplats för protokolletSocial Välfärd, Fiskaregatan 4C.
  SekreterareHelena Lans
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Socialnämnden 2021-10-07
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnden
  Paragrafer70-85
  Förvaringsplats för protokolletSocial Välfärd, Fiskaregatan 4C.
  SekreterareHelena Lans
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Kommunfullmäktige 2021-09-27
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareMarcus Johansson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Socialnämnden 2021-10-07
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnden
  Paragrafer§§ 70-85
  Förvaringsplats för protokolletSocial Välfärd, Fiskaregatan 4C.
  SekreterareNämnd- och utredningssekreterare Helena Lans
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Vård- och omsorgnämndens arbetsutskott 2021-10-08
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansVård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§ 55
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareNämnd- och utredningssekreterare Elin Edgren
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Samordningsförbundet Skaraborg 2021-09-21
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamordningsförbundet Skaraborg
  Förvaringsplats för protokolletSankt Sigfrids gata 8, Skövde
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Kommunstyrelsen 2021-10-06
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer§§ 204-229
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareLinda Mattila
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Vård- och omsorgsnämnden 2021-10-05
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansVård- och omsorgsnämnden
  Paragrafer§§ 67-84
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareNämnd- och utredningssekreterare Helena Lans
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 10. Miljö- och byggnämnden 2021-10-07
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnämnden
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 11. Antagande av detaljplan för del av Råda 4:10 m.fl, Lidköpings kommun
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer§122
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareMariette Johnsen
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 12. Servicenämnden 2021-10-05
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansServicenämnden
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareMarie Martinsson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 13. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-13 § 141
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer§ 141
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareLinda Mattila
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Omedelbar justering § 141

 14. Funktionshinderrådet 2021-09-28
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansFunktionshinderrådet
  Paragrafer§§ 1-6
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareNämnd- och utredningssekreterare Elin Edgren
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 15. Samhällsbyggnadsnämnden 2021-10-05
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsbyggnadsnämnden
  Paragrafer§141-170
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareAnn-Charlott Ahlm
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 16. Kultur- och fritidsnämnd 2021-10-07
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKultur- och fritidsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 17. Barn- och skolnämnden 2021-10-05
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och skolnämnden
  Paragrafer§§ 97-113
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareSofie Klintefelt
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 18. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2021-10-07
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansUtbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 19. Kommunfullmäktige 2021-10-25
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaStadshuset Skaragatan 8
  Ansvarig för kungörelsenMarcus Johansson
  DokumentTillkännagivande KF 211025.pdf Pdf, 24.5 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 20. Detaljplan för Laken 18
  • Underrättelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsbyggnadsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareMarie-Anne Eriksson
  Nedladdningsbart protokoll2021-10-18 GRA Underrättelse LAKEN Anslagstavlan och utskick.pdf Pdf, 143.7 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 21. Detaljplan för Otterstads-Berg 2:26 m fl (Spiken)
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsbyggnadsnämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaStadshuset Skaragatan 8
  DokumentKungörelse Spiken.pdf Pdf, 129.5 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Rubricerad detaljplan, upprättad i september 2021, finns utställd för samråd fr.o.m. den 18 oktober t.o.m. den 8 november 2021.

  Planen syftar till att ge en samlad bild över utvecklingsmöjligheter och bevarandevärden vid Spiken. Detaljplanen ska även möjliggöra för en utveckling av besöksnäringen i området samtidigt som yrkesfisket ska kunna fortleva. Detaljplanen överstämmer med vad kommunen tidigare uttryckt i översiktsplanen. Förslaget antas inte medöra en betydande miljöpåverkan.

  Planhandlingar


  Förslaget finns tillgängligt på kommunens webbplats: www.lidkoping.se/detaljplaner, Detaljplaner - pågående.
  Handlingarna finns även utställda i Stadshuset, Skaragatan 8.
  Öppettider: måndag-torsdag 7:30-17:30, fredag 7:30-16:00.

  Frågor


  Upplysningar lämnas av Eric Alnemar på tfn: 0510-77 10 41,
  e-post: eric.alnemar@lidkoping.se

  Synpunkter


  Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa skriftligen under samrådstiden till Samhällsbyggnadsnämnden, Lidköpings kommun, 531 88 LIDKÖPING vid Vänern eller samhallsbyggnad@lidkoping.se, senast den 8 november 2021.

 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-13
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 142-157
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareLinda Mattila
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 23. Hållbarhetsutskottet 2021-10-21
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansHållbarhetsutskottet
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareMarcus Johansson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 24. Direktionen Göliska IT 2021-10-15
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansGöliska IT
  Förvaringsplats för protokolletGöliska IT, Fiskaregatan 4 Lidköping
  SekreterareCarl Johan Stenberg
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

Överförmyndare Västra Skaraborg telefontider

Du når oss på våra telefontider: tisdagar 9-12, torsdagar 13-15. Ring Kontaktcenter för att boka besök på 0510-77 00 00.

Överförmyndarnämnden i Lidköping ingår i organisationen Överförmyndare Västra Skaraborg tillsammans med överförmyndaren i Essunga, Grästorp, Götene, Skara och Vara.

Att överklaga ett beslut

Tillkännagivanden är publicerade på anslagstavlan i tre veckor. Under denna tid har du som kommunmedlem rätt att få lagligheten av besluten prövade genom att överklaga till Förvaltningsrätten (laglighetsprövning).

Ett beslut överklagas skriftligt. I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som du stöder ditt överklagande på. Överklagandet ska ges in till Förvaltningsrätten i Jönköping, Box 2201, 550 02 Jönköping.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det anslås, det vill säga inom den tid tillkännagivandet är publicerat på anslagstavlan.

Förvaltningsrätten ska upphäva ett överklagat beslut om:

 1. Det inte har tillkommit i laga ordning
 2. Beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen
 3. Det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 4. Beslutet strider mot lag eller annan författning