Anslagstavla Lidköpings kommun

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och anslagsbevis om protokolls justering. Anslagstavlan ersätter den fysiska tavlan i Stadshuset från den 1 januari 2018.

Här hittar du kallelser och protokoll Länk till annan webbplats.

Vill du överklaga ett beslut?

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera träffarna genom att skriva i rutan nedan.

 1. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2022-04-27
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansVård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 37-49
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareNämnd- och utredningssekreterare Elin Edgren
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Fyll i text eller ta bort denna rad

 2. Samhällsbyggnadsnämnden 2022-05-03
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsbyggnadsnämnden
  Paragrafer§61, omedelbart justerad
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareAnn-Charlott Ahlm
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Omedelbart justerad paragraf

 3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-27
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 60-69
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareLinda Mattila
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Ändring av detaljplaner för Östra hamnen
  • Underrättelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsbyggnadsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  Nedladdningsbart protokollUnderrättelse Östra hamnen.pdf Pdf, 148.8 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  UNDERRÄTTELSE

  GRANSKNING AV DETALJPLAN

  Ändring av detaljplaner för Östra hamnen,

  Lidköpings kommun

  Rubricerad detaljplan, upprättad i mars 2022, finns utställd för granskning fr.o.m. den 6 maj t.o.m. den 20 maj 2022.

  Under granskningstiden finns alla planhandlingar tillgängliga i Stadshuset, Skaragatan 8. Öppettider: måndag-torsdag 7:30-17:30, fredag 7:30-16:00, samt på kommunens webbplats: www.lidkoping.se/detaljplaner Länk till annan webbplats.

  Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa skriftligen till Samhällsbyggnadsnämnden, Lidköpings kommun, 531 88 LIDKÖPING vid Vänern eller samhallsbyggnad@lidkoping.se, senast fredagen den 20 maj 2022.

  Den som inte senast under granskningstiden framfört sina synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

  Syfte och bakgrund

  Syftet med att ändra detaljplanerna 253 Östra Hamnområdet samt 328 Ändring av detaljplan för del av Östra hamnområdet är att möjliggöra för en mer ändamålsenlig byggrätt på fastigheterna Hyveln 2, Hyveln 1 och Filen 1 genom att upphäva gällande markreservat för järnväg.

  Planändringen överensstämmer med vad som utrrycks i kommunens översiktsplan och bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan.

  Planändringen har i april-maj 2022 varit föremål för samråd och de ändringar som gjorts i planhandlingarna sedan dess redovisas under rubriken ”2.6 Ärendeinformation” i planbeskrivningen.

  Upplysningar lämnas av

  Eric Alnemar

  tfn: 0510-77 10 41

  e-post: eric.alnemar@lidkoping.se

 5. Kommunfullmäktige 2022-04-25
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer27-46
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareMarcus Johansson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Miljö- och byggnämnden 2022-05-05 omedelbar justering §§ 86, 88-89
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnämnden
  Paragrafer§ 86, 88-89
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Teknisk servicenämnd 2022-05-05, omedelbar justering § 50
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansTeknisk servicenämnd
  Paragrafer§50
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 5 maj 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansUtbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Samordningsförbundet Skaraborg
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamordningsförbundet Skaraborg
  Paragrafer§§ 1-9
  Förvaringsplats för protokolletSamordningsförbundet Skaraborg, S:t Sigfrids gata 8, Skövde
  SekreterareAmanda Hermansson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 10. Hållbarhetsutstkottet 2022-05-05
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansHållbarhetsutskottet
  Paragrafer§§ 8-13
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareLinda Mattila
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 11. Räddningsnämnden Västra Skaraborg 2022-05-05
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansRäddningsnämnden
  Paragrafer§§11-16
  Förvaringsplats för protokolletBrandstationen, Tornväktargatan 2, Lidköping
  SekreterareAnn-Charlott Ahlm
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 12. Samhällsbyggnadsnämnden 2022-05-03
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsbyggnadsnämnden
  Paragrafer§57-74
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareAnn-Charlott Ahlm
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 13. Funktionshinderrådet 2022-05-03
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansFunktionshinderrådet
  Paragrafer§§ 8-13
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareNämnd- och utredningssekreterare Elin Edgren
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 14. Folkhälsorådet 2022-05-05
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansFolkhälsorådet
  Paragrafer§§ 1-4
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareLinda Mattila
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 15. Kultur- och fritidsnämnd 2022-05-05
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKultur- och fritidsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 16. Socialnämnden 2022-05-12
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnden
  Paragrafer57-72
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareHelena Lans
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 17. Överförmyndarnämnden 2022-05-09
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansÖverförmyndarnämnd
  Paragrafer9-12
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareHelena Lans
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 18. Miljö- ocg byggnämnden 2022-05-05
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnämnden
  Paragrafer§§ 81-85, 87, 90-105
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareAmanda Apelberg
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 19. Vård- och omsorgsnämnden 2022-05-10
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansVård- och omsorgsnämnden
  Paragrafer52-68
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareHelena Lans
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 20. Servocenämnden 2022-05-03
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansServicenämnden
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 21. Barn- och skolnämnden 2022-05-10
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och skolnämnden
  Paragrafer§§ 47-62
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareSofie Klintefelt
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 22. Kommunstyrelsen 2022-05-11
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer§§ 105-150
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareLinda Mattila
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 23. Teknisk servicenämnd 2022-05-05
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansTeknisk servicenämnd
  Paragrafer§§48-60
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareKerstin Lööf
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 24. Revisionen 2022-04-12
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunrevisionen
  Paragrafer4-16
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareMarcus Johansson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 25. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-18
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 70-81
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareLinda Mattila
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 26. Kommunfullmäktige 2022-05-30
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaStadshuset Skaragatan 8
  Ansvarig för kungörelsenMarcus Johansson
  DokumentTillkännagivande KF 2022-05-30.docx Word, 38.5 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 27. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 2022-05-19
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansUtbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 28. Ändring av detaljplaner för Östra hamnen
  • Underrättelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsbyggnadsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  Nedladdningsbart protokollANT Underrättelse om granskningsutlåtande.pdf Pdf, 101.3 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Rubricerad detaljplan beräknas antas av Samhällsbyggnadsnämnden den 7 juni 2022.

  Granskningsutlåtandet samt övriga planhandlingar finns tillgängliga i Stadshuset, Skaragatan 8 i Lidköping samt på kommunens webbplats:
  www.lidkoping.se/detaljplaner klicka vidare på Detaljplaner-pågående.

  LIDKÖPINGS KOMMUN
  Samhällsbyggnad/Plan-Trafik

 29. Socialnämndens arbetsutskott 2022-05-25
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 114-134
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareNämnd- och utredningssekreterare Elin Edgren
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

Överförmyndare Västra Skaraborg telefontider

Du når oss på våra telefontider: tisdagar 9-12, torsdagar 13-15. Ring Kontaktcenter för att boka besök på 0510-77 00 00.

Överförmyndarnämnden i Lidköping ingår i organisationen Överförmyndare Västra Skaraborg tillsammans med överförmyndaren i Essunga, Grästorp, Götene, Skara och Vara.

Att överklaga ett beslut

Tillkännagivanden är publicerade på anslagstavlan i tre veckor. Under denna tid har du som kommunmedlem rätt att få lagligheten av besluten prövade genom att överklaga till Förvaltningsrätten (laglighetsprövning).

Ett beslut överklagas skriftligt. I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som du stöder ditt överklagande på. Överklagandet ska ges in till Förvaltningsrätten i Jönköping, Box 2201, 550 02 Jönköping.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det anslås, det vill säga inom den tid tillkännagivandet är publicerat på anslagstavlan.

Förvaltningsrätten ska upphäva ett överklagat beslut om:

 1. Det inte har tillkommit i laga ordning
 2. Beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen
 3. Det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 4. Beslutet strider mot lag eller annan författning