Anslagstavla Lidköpings kommun

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och anslagsbevis om protokolls justering. Anslagstavlan ersätter den fysiska tavlan i Stadshuset från den 1 januari 2018.

Här hittar du kallelser och protokoll Länk till annan webbplats.

Vill du överklaga ett beslut?

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera träffarna genom att skriva i rutan nedan.

 1. Kommunstyrelsen 2022-09-07
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer§§ 192-232
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareLinda Mattila
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Kungörelse kommunfullmäktiges sammanträde 2022-09-26
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaStadshuset Skaragatan 8
  Ansvarig för kungörelsenLinda Mattila
  DokumentTillkännagivande KF 2022-09-26.pdf Pdf, 77.2 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2022-09-20
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansVård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 89-101
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareNämnd- och utredningssekreterare Elin Edgren
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Valnämnden 2022-09-14
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansValnämnd
  Paragrafer§§ 38-43
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareHelena Lans
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-21
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 104-112
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareMax Andrén
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Samordningsförbundet Skaraborg 2022-09-20
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamordningsförbundet Skaraborg
  Förvaringsplats för protokolletSamordningsförbundet Skaraborg, S:t Sigfrids gata 8, Skövde
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Kommunfullmäktige 2022-09-26 omedelbar justering § 89
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer§89
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareLinda Mattila
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Omedelbar justering § 89

 8. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 2022-09-15
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansUtbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Socialnämndens arbetsutskott
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 177-202
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareNämnd- och utredningssekreterare
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 10. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2022-09-20
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§§99-110
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareAnn-Charlott Ahlm
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 11. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-28
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer§ 113
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareLinda Mattila
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 12. Servicenämndens arbetsutskott 2022-09-20
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansServicenämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 13. Kommunfullmäktige 2022-09-26
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer§§ 90-110
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareLinda Mattila
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 14. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2022-09-28
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 15. Funktionshinderrådet 2022-09-13
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansFunktionshinderrådet
  Paragrafer§§ 14-18
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareNämnd- och utredningssekreterare Elin Edgren
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 16. Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2022-09-27
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och skolnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 84-95
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareSofie Kliintefelt
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

Valnämndens preliminära rösträkning 2022-09-14


Valnämndens preliminära rösträkning för val till riksdag, region- och kommunfullmäktige äger rum onsdagen den 14 september kl. 09:00 i stadshuset (Nicolairummet), Skaragatan 8 i Lidköping. Rösträkningen är offentlig.

Vid frågor om rösträkningen och annat som berör röstmottagning i Lidköping kontakta valkansliet, enligt kontaktuppgifter nedan. Mer information om valet, vallokaler och förtidsröstning i Lidköping finns på hemsidan under sidan Val 2022. Länk till annan webbplats.

E-post: valnamnden@lidkoping.se
Telefonnummer: 0510-77 01 60

Valsamordnare
Hanna Olsson Bred

Biträdande valsamordnare
Helena Lans


Länsstyrelsens slutgiltiga rösträkning 2022-09-12


Slutlig rösträkning av de allmänna valen kommer att påbörjas måndagen den 12 september 2022 klockan 08:00 och beräknas avslutad under kvällen den 23 september 2022.

Sammanräkningen sker i Nova Arena, Innovatumområdet, Nohabgatab i Trollhättan. Valen kommer att räknas i ordningen val till riksdagen, kommunfullmäktige och regionfullmäktige.

Telefon till röstningslokalen: 010-224 55 45

 

Överförmyndare Västra Skaraborg telefontider


Du når oss på våra telefontider: tisdagar 9-12, torsdagar 13-15.

Ring Kontaktcenter för att boka besök på 0510-77 00 00.

Överförmyndarnämnden i Lidköping ingår i organisationen Överförmyndare Västra Skaraborg tillsammans med överförmyndaren i Essunga, Grästorp, Götene, Skara och Vara.

Att överklaga ett beslut

Tillkännagivanden är publicerade på anslagstavlan i tre veckor. Under denna tid har du som kommunmedlem rätt att få lagligheten av besluten prövade genom att överklaga till Förvaltningsrätten (laglighetsprövning).

Ett beslut överklagas skriftligt. I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som du stöder ditt överklagande på. Överklagandet ska ges in till Förvaltningsrätten i Jönköping, Box 2201, 550 02 Jönköping.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det anslås, det vill säga inom den tid tillkännagivandet är publicerat på anslagstavlan.

Förvaltningsrätten ska upphäva ett överklagat beslut om:

 1. Det inte har tillkommit i laga ordning
 2. Beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen
 3. Det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 4. Beslutet strider mot lag eller annan författning