Anslagstavla Lidköpings kommun

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och anslagsbevis om protokolls justering. Anslagstavlan ersätter den fysiska tavlan i Stadshuset från den 1 januari 2018.

Här hittar du kallelser och protokolllänk till annan webbplats

Vill du överklaga ett beslut?

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera träffarna genom att skriva i rutan nedan.

 1. Samråd om stadsutvecklingsplan Lidköping SBN 2021-06-08
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsbyggnadsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  Nedladdningsbart protokollSAMRÅD_Information.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Förslag till fördjupad översiktsplan för staden Lidköping

 2. Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-07-14
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansVård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§ 37
  Förvaringsplats för protokolletSocial Välfärd, Fiskaregatan 4C.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

Överförmyndare Västra Skaraborg telefontider

Du når oss på våra telefontider: tisdagar 9-12, torsdagar 13-15. Ring Kontaktcenter för att boka besök på 0510-77 00 00.

Överförmyndarnämnden i Lidköping ingår i organisationen Överförmyndare Västra Skaraborg tillsammans med överförmyndaren i Essunga, Grästorp, Götene, Skara och Vara.

Att överklaga ett beslut

Tillkännagivanden är publicerade på anslagstavlan i tre veckor. Under denna tid har du som kommunmedlem rätt att få lagligheten av besluten prövade genom att överklaga till Förvaltningsrätten (laglighetsprövning).

Ett beslut överklagas skriftligt. I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som du stöder ditt överklagande på. Överklagandet ska ges in till Förvaltningsrätten i Jönköping, Box 2201, 550 02 Jönköping.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det anslås, det vill säga inom den tid tillkännagivandet är publicerat på anslagstavlan.

Förvaltningsrätten ska upphäva ett överklagat beslut om:

 1. Det inte har tillkommit i laga ordning
 2. Beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen
 3. Det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 4. Beslutet strider mot lag eller annan författning