Anslagstavla Lidköpings kommun

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och anslagsbevis om protokolls justering. Anslagstavlan ersätter den fysiska tavlan i Stadshuset från den 1 januari 2018.

Här hittar du kallelser och protokoll Länk till annan webbplats.

Vill du överklaga ett beslut?

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera träffarna genom att skriva i rutan nedan.

 1. Teknisk servicenämnd 2022-11-03
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansTeknisk servicenämnd
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Miljö- och byggnämnden direktjustering § 170 2022-11-10
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnämnden
  Paragrafer§ 170
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareAmanda Apelberg
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Protokoll socialnämnden 2022-11-10
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnden
  Paragrafer123-141
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareHelena Lans
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2022-11-10
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens arbetsutskott
  Paragrafer252-253
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareHelena Lans
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Revisionen 2022-10-18
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunrevisionen
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareAnna-Carin Holm
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2022-11-10
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansUtbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Kommunstyrelsen 2022-11-09
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer§§ 267-309
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareLinda Mattila
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Samhällsbyggnadsnämnden 2022-11-08
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsbyggnadsnämnden
  Paragrafer§§116-131 (§117 omedelbart justerad)
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareAnn-Charlott Ahlm
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Miljö- och byggnämnden 2022-11-10
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnämnden
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 10. Arvodesberedning 2022-11-15 omedelbar justering
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansArvodesberedning
  Paragrafer1
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareMax Andrén
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 11. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-16
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 140-158
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareLinda Mattila
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 12. Kungörelse om kommunfullmäktiges sammanträde 2022-11-28
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaStadshuset Skaragatan 8
  Ansvarig för kungörelsenLinda Mattila
  DokumentTillkännagivande KF 2022-11-28.pdf Pdf, 22.5 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 13. Funktionshinderrådet 2022-11-15
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansFunktionshinderrådet
  Paragrafer§§19-23
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareNämnd- och utredningssekreterare Elin Edgren
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 14. Arvodesberedningen 2022-11-15 § 2
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansArvodesberedningen
  Paragrafer§ 2
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareMax Andrén
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 15. Valnämnden 2022-11-11
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansValnämnd
  Paragrafer44-49
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareHanna Olsson Bred
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 16. Kultur- och fritidsnämnd 2022-11-10
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKultur- och fritidsnämnden
  Paragrafer§§ 158-178
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 17. Kommunstyrelsen 2022-11-23 § 310
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer§ 310 omedelbar justering
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareLinda Mattila
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 18. Direktionen Göliska IT 2022-10-28
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansGöliska IT
  Förvaringsplats för protokolletGöliska IT, Fiskaregatan 4 Lidköping
  SekreterareSusanne Johansson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 19. Barn- och skolnämnden 2022-11-15
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och skolnämnden
  Paragrafer§§ 112-125
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareSofie Klintefelt
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 20. Kommunstyrelsen 2022-11-23 §§ 311-351
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer§§ 311-351
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareLinda Mattila
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 21. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2022-11-22
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§§124-134
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareAnn-Charlott Ahlm
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 22. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2022-11-29
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansVård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 106-111
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareNämnd- och utredningssekreterare Elin Edgren
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 23. Detaljplan för del av Fredriksdalsområdet - granskning
  • Underrättelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsbyggnadsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareMariette Johnsen, Plan och Trafik, Samhällsbyggnad
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 24. Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2022-11-29
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och skolnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 108-122
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset Skaragatan 8
  SekreterareSofie Klintefelt
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 25. Kungörelse kommunfullmäktiges sammanträde 2022-12-12
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaStadshuset Skaragatan 8
  Ansvarig för kungörelsenLinda Mattila
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

Överförmyndare Västra Skaraborg telefontider


Du når oss på våra telefontider: tisdagar 9-12, torsdagar 13-15.

Ring Kontaktcenter för att boka besök på 0510-77 00 00.

Överförmyndarnämnden i Lidköping ingår i organisationen Överförmyndare Västra Skaraborg tillsammans med överförmyndaren i Essunga, Grästorp, Götene, Skara och Vara.

Att överklaga ett beslut

Tillkännagivanden är publicerade på anslagstavlan i tre veckor. Under denna tid har du som kommunmedlem rätt att få lagligheten av besluten prövade genom att överklaga till Förvaltningsrätten (laglighetsprövning).

Ett beslut överklagas skriftligt. I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som du stöder ditt överklagande på. Överklagandet ska ges in till Förvaltningsrätten i Jönköping, Box 2201, 550 02 Jönköping.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det anslås, det vill säga inom den tid tillkännagivandet är publicerat på anslagstavlan.

Förvaltningsrätten ska upphäva ett överklagat beslut om:

 1. Det inte har tillkommit i laga ordning
 2. Beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen
 3. Det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 4. Beslutet strider mot lag eller annan författning